Deseta sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED: 

 

  • Usvajanje zapisnika sa Sedme i Osme sjednice Odbora.

 

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Event Properties

Početak događaja 16.01.2018. 10:00h
Kraj događaja 16.01.2018. 12:00h