Cetinjski parlamentarni forum o parlamentu i masovnim komunikacijama

Lokacija:  Cetinje


Diskusija na temu „Parlament i masovne komunikacije“ u okviru XIX Cetinjskog parlamentarnog foruma, u organizaciji Skupštine Crne Gore,  biće održana u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Tema Foruma „Parlament i masovne komunikacije“ okupiće predstavnike parlamenata pet država regiona, eminentne stručnjake iz oblasti komunikologije, predstavnike medija, nevladinih organizacija, uz prisustvo diplomatskog kora i studenata odgovarajućih fakulteta.

Predvidjeno je da u diskusiji tokom dva panela „Demokratija u digitalno doba“ i „Istina u vrijeme postistine“ poslanici održe uvodna izlaganja, nakon čega u debati učestvuju predstavnici medija i NVO, a eksperti daju zaključne stavove.

 

Cetinjski parlamentarni forum predstavlja autohtonu regionalnu inicijativu parlamentarne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope na putu evropskih integracija i važan je vid podsticanja i promovisanja parlamentarnog dijaloga između zemalja regiona.

 

Event Properties

Početak događaja 08.12.2017. 10:00h
Kraj događaja 08.12.2017. 16:00h