99. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu;
  1. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu;
  1. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 16.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 16.12.2019. 13:00h