98. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plavi salon


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugovorima u prevozu u drumskom saobraćaju;
  3. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o javno – privatnom partnerstvu, koje su podnijeli poslanici:
  • Draginja Vuksanović Stanković i Raško Konjević (dva) (05/19-3/4) i
  1. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 06.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 06.12.2019. 13:00h