93. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

 

  1. Predlog zakona o elektronskoj upravi, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
  3. Prezentacija elektronskih sistema Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju približavanja građaninu kao krajnjem korisniku.

Event Properties

Početak događaja 06.12.2019. 10:00h
Kraj događaja 06.12.2019. 11:30h