92. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Mjesto: Crveni salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o javno - privatnom partnerstvu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju;
  4. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić i Raško Konjević;
  5. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 11.11.2019. 10:00h
Kraj događaja 11.11.2019. 11:30h