87. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o dopuni Zakona o poreskoj administraciji, koji su podnijeli poslanici: Nikola Rakočević, Mihailo Anđušić, Miloš Nikolić, Jovanka Laličić i Marta Šćepanović.

 

Event Properties

Početak događaja 22.08.2019. 11:00h
Kraj događaja 22.08.2019. 12:00h