84. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

 1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu;
 2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i
 4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje su podnijeli poslanici:

                                 - Ana Nikolić (jedan) (19-6/19-1/5)

                                 - Draginja Vuksanović Stanković i Raško Konjević (jedan) (19-6/19-1/7)

                                 - Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković (jedan) (19-6/19-1/8)

 5. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 23.07.2019. 10:00h
Kraj događaja 23.07.2019. 11:30h