ODGOĐENA - 84. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Mjesto: Plava sala


Dnevni red

  1. Razmatranje Predloga zaključaka sa 72. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu: „Praćenje realizacije zaključaka sa konsultativnog saslušanja na temu:  Revitalizacija i zaštita Maslinade i uvale Valdanos “;
  2. Utvrđivanje amandmana Odbora na Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 16.03.2020. 11:30h
Kraj događaja 16.03.2020. 13:00h