81. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Plava sala


Dnevni red:

Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu:

„Praćenje realizacije zaključaka sa konsultativnog saslušanja na temu:  Revitalizacija i zaštita Maslinade i Uvale Valdanos ““

Odbor je odlučio da na sjednicu pozove predstavnike:

  • Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • Ministarstva održivog razvoja i turizma;
  • Ministarstva odbrane;
  • Opštine Ulcinj;
  • JP Morsko dobro;
  • Uprave javnih radova.

 

Event Properties

Početak događaja 11.03.2020. 12:30h
Kraj događaja 11.03.2020. 13:30h