81. i 83. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

81. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

  1. Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga;
  2. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu;
  3. Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2018. godinu;
  4. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu;
  5. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu;
  6. Tekuća pitanja.

Dnevni red

83. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

  1. Predlog zakona o dopuni Zakona o regionalnom razvoju, koji je podnijela grupa osam poslanika i
  2. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, koji jepodnijela grupa devet poslanika.

Event Properties

Početak događaja 16.07.2019. 10:00h
Kraj događaja 16.07.2019. 11:30h