80. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija;
  2. Predlog plana rada Odbora za 2020. godinu;
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 05.03.2020. 12:00h
Kraj događaja 05.03.2020. 14:00h