80. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima;
  2. Predlog zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvaniče statistike;
  3. Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (skraćeni postupak) i
  4. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 01.07.2019. 11:00h
Kraj događaja 01.07.2019. 13:00h