77. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 

  1. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;
  2. Pokretanje postupka imenovanja predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama;
  3. Pokretanje postupka imenovanja predsjednika i šest članova Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade;
  4. Odlučivanje Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore na osnovu čl. 110b i 110c Poslovnika Skupštine Crne Gore, a u vezi sa opomenama izrečenim na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godine, Šestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, Jedanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini i Devetoj-posebnoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini; i
  5. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 07.11.2019. 13:00h
Kraj događaja 07.11.2019. 15:00h