75. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika;
  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnijela grupa devet poslanika i
  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 23.05.2019. 10:00h
Kraj događaja 23.05.2019. 11:30h