ODGOĐENA - 73. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, koji su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić, Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković;
  2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković;
  3. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Ranko Krivokapić, Džavid Šabović i Draginja Vuksanović Stanković;
  4. Tekuća pitanja.

Napomena: Sjednica če biti održana tokom naredne sedmice, a o terminu održavanja, bićete blagovremeno obavješteni.

Event Properties

Početak događaja 17.04.2019. 10:30h
Kraj događaja 17.04.2019. 12:00h