70. sjednica Administrativnog odbora

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Postupak izbora predsjednika i članova Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 31.07.2019. 11:00h
Kraj događaja 31.07.2019. 13:30h