69. sjednica Administrativnog odbora

Mjesto: Plavi salon

 

Dnevni red

  1. Razmatranje Predloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore, broj 00-32-5/19-197 od 30. januara 2019. godine, radi davanja saglasnosti;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 23.07.2019. 14:00h
Kraj događaja 23.07.2019. 15:30h