65. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

- Zapisnik sa 64. sjednice Administrativnog odbora   -

  1. Nastavak postupka imenovanja Savjeta Radio i Televizije Crne Gore;
  2. Utvrđivanje Predloga odluke o imenovanju jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 16.05.2019. 14:00h
Kraj događaja 16.05.2019. 15:30h