60. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama;
  2. Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama;
  4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju;
  5. Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu;
  6. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“;
  7. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje.

Event Properties

Početak događaja 12.07.2018. 10:00h
Kraj događaja 12.07.2018. 11:30h