57. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima – dijasporom;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 16.07.2019. 15:00h
Kraj događaja 16.07.2019. 16:30h