56. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Mjesto: Plava sala


D N E V  N  I    R  E  D:

 Tematska sjednica:

 „Jednakost pred zakonom i zabrana diskriminacije u cilju poštovanja različitosti

/O Predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola/

 123

 Polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu:

“Kada je riječ o pravima lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba, saradnja između civilnog društva, vlade i policije i dalje je konstruktivna. Zakon o građanskom partnerstvu čeka na usvajanje u Skupštini. Nacionalna LGBTI strategija (2013-2018) je istekla, a da značajan dio planiranih aktivnosti nije završen. Nova nacionalna LGBTI strategija je u pripremi; njena implementacija iziskivaće opredjeljivanje adekvatnih budžetskih sredstava, vlasništvo i istinske i konstruktivne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. U novembru 2018. godine nacionalna parada ponosa održana je u Podgorici bez incidenata i u ukupno mirnoj atmosferi. Uprkos postojećem zakonodavstvu koje predviđa zaštitu po osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta, broj prijavljenih slučajeva zločina iz mržnje i govora mržnje prema LGBTI osobama u porastu je, a krivično gonjenje za ta krivična djela i dalje je nedovoljno. Ukupno gledano, prihvatanje seksualnih različitosti napreduje sporim tempom. Nastavljeni i proaktivni napori su potrebni da bi se obezbijedila puna i djelotvorna implementacija postojećeg zakonskog okvira i okvira politike.”

(strana 31 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu),

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, u partnerstvu sa Jedinicom za borbu protiv govora mržnje i saradnju Savjeta Evrope i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, u skladu sa članom 62 Poslovnika Skupštine Crne Gore, organizuje Tematsku sjednicu na temu: „Jednakost pred zakonom i zabrana diskriminacije u cilju poštovanja različitosti“ /O Predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola/.

Cilj Tematske sjednice je otvaranje debate o važnosti obezbjeđivanja pravde i promovisanja antidiskriminacije i zaštite prava LGBTI osoba, kao i razmjena iskustava i naučenih lekcija.

Ova aktivnost je dio Akcije za promociju različitosti i jednakosti u Crnoj Gori i odvija se u okviru Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku- II faza, koji kofinansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a sprovodi Savjet Evrope.

pdfAGENDA

Event Properties

Početak događaja 05.03.2020. 14:00h
Kraj događaja 05.03.2020. 19:00h