55. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

-Zapisnik sa 47. sjednice Odbora-

-Zapisnik sa 48. sjednice Odbora-

  1. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36";
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 16.05.2019. 10:30h
Kraj događaja 16.05.2019. 12:00h