55. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Mjesto: Plavi salon


D N E V  N  I    R  E  D:

Usvajanje zapisnika sa:

53.sjednice Odbora, održane 12. februara 2020. godine;

54.sjednice Odbora, održane 18. februara 2020. godine;

1. Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode u 2019. i prvom kvartalu 2020. godine;
2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 27.02.2020. 13:00h
Kraj događaja 27.02.2020. 14:30h