55. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

 

  1. Nastavak postupka imenovanja predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;
  2. Nastavak postupka izbora dva člana Komisije za vrednovanje (čl. 36j – 36l Zakona o manjinskim pravima i slobodama);
  3. Odgovor Agencije za sprječavanje korupcije, Broj: UPI-02-04-113/10-2018 od 20. novembra 2018. godine; i
  4. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 10.12.2018. 12:00h
Kraj događaja 10.12.2018. 13:30h