54. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

Usvajanje zapisnika sa 50, 51, 52. i 53. sjednice Odbora-

 

1. Odlučivanje Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore na osnovu čl. 110b i 110c Poslovnika Skupštine Crne Gore, a u vezi sa opomenama izrečenim na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini;

- Obavještenje Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Akt broj: 00-63-14/18-94/1 od 5. novembra 2018. godine;

2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 07.12.2018. 12:00h
Kraj događaja 07.12.2018. 14:00h