53. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red:

 

  1. Pokretanje postupka imenovanja predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;
  2. Raspisivanje Ponovnog javnog poziva za izbor dva člana Komisije za vrednovanje (čl. 36j – 36l Zakona o manjinskim pravima i slobodama); i
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 16.11.2018. 14:00h
Kraj događaja 16.11.2018. 16:00h