48. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Mjesto: Crveni salon

 

Dnevni red

  1. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja 1999. godine na zdravlje građana Crne Gore, koju su podnijeli poslanici: mr Aleksandar Damjanović, mr Anka Vukićević, Goran Danilović, dr Goran Radonjić i Janko Vučinić;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 26.06.2019. 14:30h
Kraj događaja 26.06.2019. 16:00h