47. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Mjesto: Plava sala


Dnevni red

 Konsultativno saslušanje na temu:

Uloga Ministarstva nauke u promociji naučno-istraživačkih projekata od nacionalnog značaja

Event Properties

Početak događaja 10.03.2020. 11:00h
Kraj događaja 10.03.2020. 12:30h