45. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani, koje su podnijeli poslanici Kluba Socijaldemokratske partije:

    - amandman br: 31-6/19-2/4 : Ranko Krivokapić, dr Draginja Vuksanović Stanković i mr Raško Konjević;
    - amandman br: 31-6/19-2/5 : Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković i Džavid Šabović;
    - amandman br 31-6/19-2/6 : mr Raško Konjević, Ranko Krivokapić i dr Draginja Vuksanović Stanković;

  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 26.07.2019. 10:30h
Kraj događaja 26.07.2019. 12:00h