45. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Izvještaj o radu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje za 2018. godinu;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 13.02.2019. 10:00h
Kraj događaja 13.02.2019. 11:00h