43. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Crveni salon


 

Dnevni red:

 

  1. Izvještaj o radu Odbora za rodnu ravnopravnost za 2019.godinu, i
  2. Tekuća pitanja

Event Properties

Početak događaja 10.02.2020. 10:00h
Kraj događaja 10.02.2020. 12:00h