41. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Mjesto: Plava sala


Dnevni red

- Usvajanje Zapisnika sa 40. sjednice Odbora, održane 10. jula 2019. godine -

 

 

  1. Predlog etičkog kodeksa poslanika, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli/e poslanici/ce: Branka Tanasijević, Jovanka Laličić, Daliborka Pejović, Aleksandra Vuković, Marta Šćepanović, Nikola Rakočević, Boris Mugoša, Genci Nimanbegu, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović i Andrija Popović;

 

  1. Informacija sa Konferencije „Zaštita osoba s invaliditetom od diskriminacije – trenutno stanje i izazovi“, održane u Podgorici 12. jula 2019. godine;

 

  1. Tekuća pitanja.

 

 

***

U vezi sa  prvom tačkom Dnevnog reda, Odbor za ljudska prava i slobode je od početka primjene, u prethodne tri godine,  u više navrata, ukazivao na manjkavost normi Etičkog kodeksa poslanika i njegovu nedjelotvornost i, s tim u vezi, predlagao njegovu izmjenu.

Odbor za ljudska prava i slobode, kao radno tijelo nadležno za nadzor nad primjenom i praćenjem poštovanja Etičkog kodeksa poslanika, od njegovog usvajanja, kao rezultat kompromisa, u decembru 2014. godine uočava probleme u primjeni Kodeksa, o čemu je 2017, 2018. i 2019. godine izvještavao Kolegijum Predsjednika Skupštine prilikom dostavljanja Izvještaja o radu Odbora za ljudska prava i slobode, kao radnog tijela nadležnog za nadzor nad primjenom i praćenjem poštovanja Etičkog kodeksa poslanika. 

Probleme u primjeni Kodeksa prouzrokovao je član 14 stav 2 Kodeksa kojim je propisano da zamjenik predsjednika Odbora koji je iz opozicije koja ne učestvuje u radu Skupštine, saziva na sjednicu Odbor i predlaže dnevni red sa aktima koji se odnose na povredu Kodeksa, a kojim bi trebalo precizirati slučajeve kada zamjenik predsjednika ne sazove sjednicu. Kako je mjesto zamjenika/ce predsjednika Odbora u 25.sazivu Skupštine CG pripadalo opoziciji, nijednom nije sazvana sjednica Odbora povodom pet prijava za kršenje Kodeksa, koje nikad nijesu razmotrene. Prvu sjednicu Odbora posvećenu kršenju Etičkog kodeksa poslanika, shodno odredbama Poslovnika Skupštine, sazvao je tadašnji predsjednik Skupštine. Međutim, sjednica, zbog nedostatka kvoruma prouzrokovanog prelaskom jedne političke strukture iz vlasti u opoziciju, nije održana.

U 26. sazivu Skupštine Crne Gore zbog bojkota rada radnih tijela Skupštine CG od strane opozicije, zamjenik predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode nije ni imenovan.

Odbor je ocijenio da je moguće rješenje problema u vezi sa sazivanjem sjednice Odbora povodom prijava za kršenje Kodeksa  u sazivanju sjednice na način na koji je Poslovnikom regulisano sazivanje sjednica radnih tijela.

Osim toga Odbor je ukazivao da su i mjere za povredu Kodeksa neadekvatne, nedovoljno rigorozne, zbog čega ih je potrebno pooštriti, kako bi se doprinijelo poštovanju etičkih načela i standarda ponašanja, obavezujućih za poslanike u obavljanju njihovih dužnosti.

Takođe, Odbor je skrenuo pažnju na potrebu  preispitivanja nadležnosti radnog tijela, odnosno,  da li nadzorom nad primjenom Etičkog kodeksa poslanika treba da se bavi Odbor za ljudska prava i slobode ili neko drugo radno tijelo kome to proizilazi iz poslovničke nadležnosti.

Zbog nedjelotvornosti primjene Kodeksa i potrebe izmjena i dopuna Etičkog kodeksa poslanika, Odbor za ljudska prava i slobode je dostavio Kolegijumu Predsjednika Skupštine Zaključak (Saopštenjem obavijestio javnost) donešen na Trećoj sjednici, 7. marta 2017. godine za preduzmanje aktivnosti na izmjenama i dopunama ovog akta radi njegove efikasnije primjene u praksi.

Predlog etičkog kodeksa poslanika, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli/e poslanici/ce: Branka Tanasijević, Jovanka Laličić, Daliborka Pejović, Aleksandra Vuković, Marta Šćepanović, Nikola Rakočević, Boris Mugoša, Genci Nimanbegu, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović i Andrija Popović,  kao skup etičkih pravila ponašanja poslanika u Skupštini Crne Gore:

- postavlja zahtjeve i pravila, utvrđuje principe i standarde poželjnog i očekivanog ponašanja poslanika, sa ciljem obezbjeđivanja uslova za izgradnju povjerenja i stvaranje političkog ambijenta u kojem će se vrednovati učinak svakog poslanika  i

- predstavlja efikasan mehanizam u borbi protiv korupcije, jer se istim implementiraju preporuke GRECO-a  iz oktobra 2017. godine, što je  osnovni  razlog za donošenje ovog Kodeksa.

 

Event Properties

Početak događaja 23.07.2019. 13:00h
Kraj događaja 23.07.2019. 14:30h