41. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, sa organom u sastavu za 2018. godinu;
  2. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu;
  3. Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2018. godini;
  4. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 17.05.2019. 10:00h
Kraj događaja 17.05.2019. 12:00h