39. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci, koji je podnijela grupa poslanika;
  2. Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore, koji je podnijela grupa poslanika;
  3. Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektro-energetskog potencijala Crne Gore, koji je podnijela grupa poslanika;
  4. Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore, koji je podnijela grupa poslanika;
  5. Predlog izvještaja o radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2017. godinu;
  6. Predlog plana rada Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2018. godinu i
  7. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 07.03.2018. 12:00h
Kraj događaja 07.03.2018. 13:30h