38. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

 - Usvajanje zapisnika sa 32, 33, 34, 35, 36. i 37. sjednice Odbora –

 

  1. Predlog zaključaka sa 37. sjednice Odbora, posvećene temi „Digitalna transformacija Crne Gore“;

 

  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 23.05.2019. 10:30h
Kraj događaja 23.05.2019. 12:00h