37. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

-Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice -

  1. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnio poslanik Ranko Krivokapić;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 12.12.2018. 11:00h
Kraj događaja 12.12.2018. 12:30h