37. sjednica Odbora za evropske integracije

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED

 

  1. Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2020 – 2022. godiine;
  2.  Razno.

 

Event Properties

Početak događaja 06.03.2020. 13:30h
Kraj događaja 06.03.2020. 14:30h