36. sjednica Odbora za evropske integracije

Lokacija: Crveni salon


 

DNEVNI RED

 

Zapisnik sa 34. sjednice;

Zapisnik sa 35. sjednice.

  1. Izvještaj o radu Odbora za evropske integracije za 2019. godinu;
  2. Plan rada Odbora za evropske integracije za 2020. godinu;
  3. Razno.

 

Sjednica će biti otvorena za javnost.

Event Properties

Početak događaja 19.02.2020. 12:00h
Kraj događaja 19.02.2020. 13:00h