36. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

- Usvajanje Zapisnika sa 32, 33, 34. i 35. sjednice Odbora  -

 

  1. Nastavak postupka izbora članova UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;
  2. Godišnji izvještaj o radu Administrativnog odbora za 2017. godinu;
  3. Plan rada Administrativnog odbora za 2018. godinu;
  4. Odlučivanje Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore na osnovu čl. 110b i 110c Poslovnika Skupštine Crne Gore, a u vezi sa Obavještenjima Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, br. 00-63-14/17-185 od 22. decembra 2017. godine, 00-63-14/18-14 od 15. februara 2018. godine i 00-63-14/18-14/1 od 19. februara 2018. godine;
  5. Zahtjevi poslanika Milutina Đukanovića, br. 00-63-14/18-15 od 15. februara 2018. godine i 00-63-14/18-19 od 21. februara 2018. godine; i
  6. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 20.03.2018. 13:00h
Kraj događaja 20.03.2018. 14:30h