35. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

 

  1. Razmatranje Predloga zaključaka sa 34. sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 12.12.2018. 14:00h
Kraj događaja 12.12.2018. 15:30h