32. sjednica Odbora za antikorupciju

Mjesto: Plavi salon

 

Dnevni red:

  1. Donošenje odluke o održavanju kontrolnog saslušanja potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, ministra finansija i ministra rada i socijalnog staranja o raspodjeli sredstava za socijalna davanja nakon izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od početka 2020. godine do raspisivanja parlamentarnih izbora;
  2. Dogovor o praćenju analitičkih kartica, shodno obavezi Odbora iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Event Properties

Početak događaja 15.07.2020. 11:00h
Kraj događaja 15.07.2020. 12:30h