31. sjednica Odbora za evropske integracije

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Sedmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava za period januar – jun 2018. godine s Četvrtim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije;
  2. Osmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava za period jul - decembar 2018. godine;
  3. Sedmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost za period januar – jun 2018. godine;
  4. Osmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost za period jul - decembar 2018. godine;
  5. Dvadesetprvi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – mart 2019. godine.

 

Sjednica će biti otvorena za javnost.

Event Properties

Početak događaja 24.07.2019. 10:00h
Kraj događaja 24.07.2019. 11:00h