30. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:
- Ministarstvo odbrane
- Ministarstvo unutrašnjih poslova i
- Agenciju za nacionalnu bezbjednost

2. Tekuća pitanja

Event Properties

Početak događaja 23.11.2018. 10:00h
Kraj događaja 23.11.2018. 12:00h