27. sjednica Odbora za antikorupciju

Lokacija: Plavi salon


D n e v n i   r e d

- usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Odbora -

  1. Izbor zamjenika predsjednika Odbora za antikorupciju.

 

Event Properties

Početak događaja 04.12.2019. 10:30h
Kraj događaja 04.12.2019. 11:30h