26. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red


1. Predlog zakona o Vojsci Crne Gore;
2. Predlog zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda;
3. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija;
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;
5. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78 stav 2 u dijelu koji glasi: ,,minuli rad,, Zakona o radu (,,Službeni list CG,, br. 49/08, 59/11, 66/12 i 31/14) i odredbe člana 15 stav 1 tačka 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (,,Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16 i 21/17);
6. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima (,,Službeni list CG“, broj 22/17);
7. Razmatranje Predloga za ocjenu ustavnosti odredbe člana 1 stav 2 tačka 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama (,,Službeni list CG“, broj 30/17);
8. Razmatranje Predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora i Protokola uz Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Grčke i Turske (,,Službeni list CG“, broj 11/15).      

Event Properties

Početak događaja 18.07.2017. 12:00h
Kraj događaja 18.07.2017. 14:00h