26. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala

 


Dnevni red

 

Kontrolno saslušanje Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno-raseljenih lica u Crnoj Gori,sa posebnim osvrtom na oblast Konik 2017-2019,ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića

 

Tema Kontrolnog saslušanja:

„Sumiranje rezultata implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno-raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na oblast Konik”

 

 *****

Realizujući Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2018. godinu, sačinjen na osnovu:

  • Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 16. marta 2017. godine,
  • Nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, od novembra 2017. godine,
  • Strategije za vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu, usvojene 6. februara 2018. godine,
  • Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu,
  • aktivnosti Skupštine Crne Gore i
  • jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2017. godinu,

a polazeći od navoda iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu:

 

“Što se tiče raseljenih i interno raseljenih lica, tokom 2017. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova značajno je smanjilo broj neriješenih zahtjeva za rješavanje statusa interno raseljenih lica. Od 14.781 zahtjeva, obrađeno je 14.391. U 12.064 slučajeva interno raseljena lica stekla su status stranca sa stalnim nastanjenjem, 243 zahtjeva su odbijena, a 2.093 odbačena ili je postupak obustavljen zbog nepotpune dokumentacije. 390 zahtjeva još nije riješeno. Međutim, još uvijek postoji određeni broj slučajeva ljudi bez dokumenata.

Najnovija strategija socijalne inkluzije Roma i Egipćana (2016−2020) fokusira se na pravni status, obrazovanje, zapošljavanje, stambena pitanja, zdravstvo, socijalno staranje i kulturni identitet i informisanje. Akcioni plan usvojen je u martu 2017. godine. Međutim, nedovoljan je budžet koji je predviđen za strategiju kako bi se postigli njeni ciljevi.

Uprkos određenom napretku, Romi ostaju najugroženija zajednica u zemlji, najviše izložena diskriminaciji. Što se tiče obrazovanja, ostvaren je napredak u broju djece upisane u predškolsko i osnovno obrazovanje, a pripremno predškolsko obrazovanje produženo je sa dvije na četiri sedmice. Druge pozitivne mjere uključuju obezbjeđivanje besplatnih udžbenika, školarine, upisivanje na osnovu kvota u srednje i univerzitetsko obrazovanje, ljetne kampove za romske učenike i obezbjeđivanje prevoza u Podgorici. Međutim, nivo poznavanja službenog jezika i dalje je mali, mjere sprečavanja osipanja iz škole se ne sprovode, a nedovoljna se pažnja posvećuje obrazovanju odraslih. Samo jedna trećina romskih učenika završi obavezno obrazovanje, a samo 3% (najmanje u regionu) završi srednje obrazovanje. Nastojanja da se Romi uključe u tržište rada ne daju zadovoljavajuće rezultate; učešće njihove radne snage je u padu a neformalno zapošljavanje i dalje je veliko. Postoji potreba da se poboljšaju aktivnosti proaktivnog rada s Romima, da se prilagode osnovne aktivnosti zapošljavanja Roma i da se obezbijedi održivost rezultata. Velika većina Roma ima pristup zdravstvenom osiguranju, iako je taj procenat opao od 2011. godine.

Ogromna većina Roma živi u lošim stambenim uslovima, a mnogo ih živi u segregiranim naseljima. Takođe, gotovo polovina domaćinstava nije legalizovana. Pristup javnim uslugama i dalje je izazov. Nakon uspješnog zatvaranja kampa Konik II putem obezbjeđivanja objekata socijalnog stanovanja, vlasti treba da se pozabave stambenim uslovima domicilnih Roma i rizikom od prinudnih iseljenja u drugim opštinama. Procjenjenjuje se da 16% Roma nema registrovani pravni status. Dodatna su nastojanja potrebna u oblasti zaštite i unapređenja romskog jezika.“ (str. 29 i 30 Prevoda Izvještaja)

i kontinuiteta prethodnih višegodišnjih aktivnosti članova Odbora za ljudska prava i slobode na ovu temu:

     - 8. februara 2011. godine razgovarano sa članovima Delegacije Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope (ECRI) u vezi četvrte runde monitoringa po zemljama članicama Savjeta Evrope, a u okviru koje je bila prva posjeta Crnoj Gori od 7. do 10. februara 2011. godine,

     - 3. juna 2011. godine posjeta Kampu Konik I i II i u prostorijama Crvenog krsta održan Sastanak sa predstavnicima Koordinacionog odbora za realizaciju aktivnosti Vlade u vezi s Akcionim planom trajnog rješavanja pitanja interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II, predstavnicima relevantnih institucija zaduženih za rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II i predstavnicima međunarodne zajednice,

     - 27. jula 2011. godine, umjesto planiranog kontrolnog saslušanja ministra rada i socijalnog staranja, na 44. sjednici, razmotrena Informacija o aktivnostima Vlade Crne Gore u vezi sa trajnim rješavanjem pitanja raseljenih i interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II, i s tim u vezi Odbor je podnio Skupštini Izvještaj sa Predlogom zaključka (14 tačaka), koji je podijeljen poslanicima 24. saziva,

     - 7. marta 2012. godine, na 66. sjednici razmotren Izvještaj Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netrpeljivosti Savjeta Evrope (ECRI) o Crnoj Gori i na samoj sjednici rasprava je najvećim dijelom vođena o statusu raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj sa Predlogom zaključka (16 tačaka), koji je podijeljen poslanicima 24. saziva,

    - 25. juna 2012. godine,  na 74. sjednici  održano Kontrolno saslušanje potpredsjednika Vlade Duška Markovića, koga je, po njegovom ovlašćenju kao Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, na sjednici Odbora zastupao direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, Željko Šofranac, dr Suada Numanovića, ministra rada i socijalnog staranja, koga je po ovlašćenju zastupala Remzija Ademović, pomoćnica ministra i ministra unutrašnjih poslova, Ivana Brajovića. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj o Kontrolnom saslušanju sa Predlogom zaključka (19 tačaka) koji je podijeljen poslanicima 24. saziva,

- 17. maja 2013. godine, na nastavku Devete sjednice održano Kontrolno saslušanje Nacionalnog koordinatora ECRI-ja za Crnu Goru, pomoćnice ministra za ljudska i manjinska prava Blanke Radošević-Marović na temu:  “Poštovanje obaveza Crne Gore u dijelu Preporuka datih u Izvještaju ECRI-ja o Crnoj Gori, od februara 2012. godine”. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj o Kontrolnom saslušanju sa Predlogom zaključka (18 tačaka) koji je podijeljen poslanicima 25. saziva- (Prevod Izvještaja Odbora na engleskom jeziku uručen koizvjestiocima Savjeta Evrope prilikom Prve monitoring posjete Crnoj Gori, od 8. do 10. jula 2013. godine),

- 25. septembra 2013. godine, na 15. sjednici održano Kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja, koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, mr Predraga Boškovića na temu: „Realizacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II”. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj o Kontrolnom saslušanju sa Predlogom zaključka (12 tačaka) koji je podijeljen poslanicima 25. saziva i

- 29. februara 2016. godine, na 61. sjednici održano Kontrolno saslušanje ministarke rada i socijalnog staranja, koordinatorke Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno- raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, Zorice Kovačević na temu: „ Realizacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno- raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II”. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj o Kontrolnom saslušanju sa Predlogom zaključka (12 tačaka) koji je podijeljen poslanicima 25. saziva,

Odbor će održavanjem Kontrolnog saslušanja Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno-raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na oblast Konik 2017-2019, u skladu sa čl. 62 i 75 Poslovnika Skupštine Crne Gore, realizovati devetu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2018. godinu.

Kontrolno saslušanje Odbor održava u cilju pribavljanja informacija i sumiranja rezultata implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno- raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na oblast Konik.

***

 

 Da učestvuju na sjednici, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, pozvani su:

    - zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,

    - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ministar Mehmed Zenka,

    - Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministar Mevludin Nuhodžić,  

    - Uprava za zbrinjavanje izbjeglica, direktor Željko Šofranac,

  predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo
               Orav,

- UNHCR, predstavnica za Crnu Goru Roberta Montevecchi i

NVO-e  koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora:

- “Građanska alijansa”, programski direktor Boris Raonić.

           

Molimo Vas da učešće na sjednici potvrdite do 20. novembra /utorak/ 2018. godine, do  10 časova, na tel. 020/404-590 ili e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., kao i da nas obavijestite da li Vam je potreban prevod na engleski jezik.

Event Properties

Početak događaja 17.12.2018. 13:00h
Kraj događaja 17.12.2018. 15:00h