26. sjednica Odbora za antikorupciju

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Konsultativno saslušanje na temu: »Izmjene Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja«

 

Sjednici će prisustvovati: predsjednik Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, direktor Agencije za sprječavanje korupcije, predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, predstavnik Instituta Alternativa, predstavnik Građanske alijanse i predstavnik Centra za demokratsku tranziciju.

Event Properties

Početak događaja 20.11.2019. 10:00h
Kraj događaja 20.11.2019. 11:30h