23. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

 

  1. Utvrđivanje Predloga odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori (realizacija Zaključka Odbora broj 00-63-12/18-5/2 od 06. februara 2018. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom);
  2. Dopuna Plana rada Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore za 2018. godinu;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 08.03.2018. 14:00h
Kraj događaja 08.03.2018. 15:00h