23. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka sa Tajnim tehničkim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka i Povjerljivim bezbjednosnim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka; 
  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o bezbjednosti podataka; 
  1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Bezbjednosni aneks Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka; 
  1. Predlog zakona o potvrđivanju NATO sporazuma o saopštavanju tehničkih podataka u odbrambene svrhe; 
  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata.

 

Event Properties

Početak događaja 17.11.2017. 13:00h
Kraj događaja 17.11.2017. 15:00h